10.169 barn er under barnevernets «varetekt» i 2018

08. August 2018
10.169 barn er under barnevernets «varetekt» i 2018

Barnevernet i Norge har 10.169 barn under sin «varetekt» i henhold til de siste statistikker fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) pr 29. juni 2018.

Antall nye inngrep passerte i 2017 gjennomsnittlig fem pr dag.

Powered by Cornerstone